SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ:

Son olarak Resmi Gazete’ nin 29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı İlk Yardım Yönetmeliği’ ne göre temel ilk yardım eğitimi 16 saat süren eğitimler olarak verilir. Eğitimden yaklaşık 1-2 hafta sonra il sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen sınava girilir.
Yazılı ve uygulama sınavı olarak yapılan sınavların her ikisinden de 100 üzerinden 85 alınması gerekmektedir. 1 saat süren ve 40 sorudan oluşan yazılı sınavdan 85 ve üzeri not almış kişiler uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Yazılı sınavın hemen akabinde yapılan uygulama sınavında da 85 ve üzerinde not alan kişiler ilk yardımcı olmaya hak kazanırlar. 2015 yılında yayınlanan son yönetmeliğe göre ilk yardımcı sertifikalarının geçerlilik süresi 3 yıldır. Temel ilk yardım eğitimi ücretleri il sağlık müdürlüğünce belirlenir.

Temel ilk yardım eğitiminin konuları;

 1. Genel İlk Yardım Bilgileri
 2. Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 3. Temel Yaşam Desteği
 4. Kanamalarda İlk Yardım
 5. Yaralanmalarda İlk Yardım
 6. Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım
 7. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
 8. Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
 9. Zehirlenmelerde İlk Yardım
 10. Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
 11. Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
 12. Boğulmalarda İlk Yardım
 13. Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri

 

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKALI GÜNCELLEME EĞİTİMİ:

Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilk yardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç 3 ay içinde yenilenmelidir. İlk yardım güncelleme eğitiminde sınav, eğitim bitiminde ilk yardım eğitim merkezi eğitmenlerimizce yapılarak katılımcılar değerlendirilerek sertifikalar il sağlık müdürlüğü onayına sunulur Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre en geç 3 ay içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilk yardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilk yardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.